Gegevensbescherming

1. de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en van de functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke persoon:
De heer Joachim Angel, bedrijfsleider van Angel's - das hotel GmbH,
Am Fruchtmarkt 5-9, 66606 St. Wendel,
Telefoon: 06851-999000, Fax: 06851-999001, Mail: j.angel@icura.de

De functionaris voor gegevensbescherming van Angel's - das hotel GmbH kan worden gecontacteerd op het hierboven vermelde adres, ter attentie van mevrouw Sabine Weber, of op het volgende e-mailadres: sabine.weber@icura.de

2. het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, alsmede de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Wanneer u de website
bezoekt Wanneer u onze website www.angelshotel-golfparkt.de bezoekt, zendt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:
IP-adres van de computer die de aanvraag doet, datum en uur van de toegang, naam en URL van het bestand waartoe toegang is verkregen, website van waaruit toegang is verkregen (referrer URL), gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider.

Bovengenoemde gegevens zullen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
- Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
- Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
- en voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.
Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. In de punten 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u hierover meer gedetailleerde uitleg.

b) Bij gebruik van ons contactformulier
Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de op de website aanwezige formulieren. Daarbij is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en zodat wij deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, gebeurt overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.
De persoonsgegevens die door ons zijn verzameld voor het gebruik van het contactformulier, worden na afhandeling van uw verzoek gewist.

3. openbaarmaking van gegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen met derden delen indien:

- u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de Duitse privacywetgeving (DSGVO);
- de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt bij het niet openbaar maken van uw gegevens;
- indien er een wettelijke verplichting is tot openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de DSGVO. 6 para. 1 zin 1 lit. c DSGVO, en
- dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u volgens Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b DSGVO.

4. koekjes

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren, zodat wij ons aanbod voor u kunnen optimaliseren (zie punt 5). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. analyse-instrumenten

Trackinginstrumenten
De hieronder vermelde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij een op de behoeften afgestemd ontwerp en een voortdurende optimalisering van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren met het oog op de optimalisering van ons aanbod voor u. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van voornoemde bepaling.
De respectieve doeleinden van gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende traceerinstrumenten.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna "Google"), met het oog op een vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina's. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie punt 4). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de toegang hebbende computer (IP-adres), tijdstip van de serveraanvraag, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de activiteit op de website op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen met het oog op marktonderzoek en de vormgeving van deze internetpagina's in overeenstemming met de vereisten. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, of door uw toestemming voor de activering ervan te weigeren of in te trekken in ons toestemmingsvenster voor cookies (zie hieronder onder "Cookies"); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.
U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren.

Google Tag Manager
Wij gebruiken Google Tag Manager op onze website. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

6. sociale media

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Google of Youtube op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Het directe contact tussen de netwerken en de gebruikers komt pas tot stand wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Er vindt geen automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platforms plaats. Indien de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij het delen van links op Facebook, Twitter, YouTube & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de privacy, zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken.

7. integratie van inhoud van derden

Google Web Fonts
Deze website maakt gebruik van zogenaamde "Web Fonts" van Google (zie boven) voor de uniforme weergave van lettertypen met het belang (op basis van Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DS-GVO) om teksten en lettertypen correct weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u onze website bezoekt, laadt uw browser automatisch de vereiste lettertypes in de cache van zijn browser.

Hoewel wij deze lettertypes regelmatig op onze servers hebben staan, is het mogelijk dat uw browser hiervoor toch een verbinding met de servers van Google tot stand brengt. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres of dat van uw browser is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van het product "Google Maps" van Google (zie hierboven) om u onze locaties zo overzichtelijk mogelijk te tonen, zodat u ons / onze evenementen snel en gemakkelijk kunt vinden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is uw toestemming via onze "cookie-toestemmingsbox", die regelmatig verschijnt wanneer u onze website voor het eerst oproept, zie "Cookies" hierboven) op basis van Art. 49 (1) lit. a DS-GVO alsmede op basis van een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens Art. 26 DS-GVO, die hier kan worden gelezen: https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms). Het is technisch mogelijk dat Google op basis van de ontvangen gegevens ten minste individuele gebruikers identificeert. Het is mogelijk dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website door Google worden verwerkt voor andere doeleinden, waarop wij geen invloed hebben en kunnen uitoefenen. Dit en het feit dat gegevens naar de VS worden doorgestuurd, is problematisch om redenen van gegevensbescherming.
De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden onder "Gebruiksvoorwaarden van Google Maps".
U hebt de mogelijkheid om de Google Maps-dienst op een eenvoudige manier uit te schakelen en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen: Hetzij via onze cookie-toestemmingsbox of door JavaScript in uw browser voor dit doel uit te schakelen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser om te weten te komen hoe dit in detail werkt. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval geen gebruik zult kunnen maken van de kaartweergave.
Door deze website te gebruiken en de JavaScript-functie niet uit te schakelen, verklaart u zich uitdrukkelijk, met volledige kennis van de gegevensbeschermingsproblematiek, akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel.

YouTube
Wij integreren video's van YouTube (eigendom van Google, zie hierboven) in ons online aanbod via overeenkomstige plug-ins op basis van uw toestemming volgens Art. 49 (1) lit. a DS-GVO, die regelmatig worden opgeslagen op www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld of worden afgespeeld. Deze zijn voornamelijk geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht zelf.
U geeft uw toestemming door gebruik te maken van de zogenaamde "dubbelklik"-oplossing, d.w.z. zolang u niet op een dienovereenkomstig gemarkeerde YouTube-video klikt, wordt deze niet afgespeeld en worden er geen gegevens naar de servers van YouTube doorgestuurd. Pas wanneer u expliciet (nogmaals) op de video klikt, start de streamingdienst. Er wordt dan een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers in de VS en YouTube ontvangt de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij YouTube / Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen uit uw account voordat u de video activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze, bijvoorbeeld, voor haar eigen doeleinden van adverteren, marktonderzoek en/of het ontwerpen van haar website volgens de behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met YouTube of Google.
Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, zie hun privacybeleid. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy onder de huidige link www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Adwords / Conversion Tracking
Wij maken ook gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" in het kader van Google AdWords conversion tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt op uw eindapparaat een cookie opgeslagen voor het bijhouden van conversies. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde webpagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten.
De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen.
Dit geeft het totale aantal gebruikers aan die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Adwords/ Conversion Tracking is § 15 lid 3 TMG juncto Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Indien u niet wenst deel te nemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies van het domein "googleadservices.com" te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ http://www.google.de/policies/privacy/

Routeplanner van Outdooractive
Deze website maakt gebruik van de dienst "Routeplanner van Outdooractive" (Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt) om fiets-, wandel-, jogging- en inline-skatetochten weer te geven.
Door gebruik te maken van de routeplanner op de website ontvangt Outdooractive de gegevens genoemd in de paragraaf "Toegangsgegevens", waarbij cookies kunnen worden gebruikt overeenkomstig de paragraaf "Cookies". Outdooractive volgt de selectie van tochten en de downloads van GPS tracks op basis van deze gegevens. Outdooractive slaat deze gegevens op binnen de Europese Unie en verwerkt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van de website in overeenstemming met de vereisten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Outdooractive en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.
Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking door de aanbieder is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking, en u moet contact opnemen met Outdooractive om dit recht uit te oefenen. U hebt het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (art. 21, lid 1, DSGVO). U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

WhatsApp
Wij gebruiken WhatsApp-technologie voor de chatfunctie op onze website. Wanneer u de chatfunctie gebruikt, worden uw contactgegevens en de inhoud van de chat verwerkt. Om de chatfunctie te gebruiken, moet u WhatsApp geïnstalleerd hebben op uw smartphone en akkoord gaan met het privacybeleid van WhatsApp. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO, die u moet geven voordat u de functie gebruikt.
Als je WhatsApp gebruikt, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp. U kunt ze hier vinden: https://www.whatsapp.com/legal/?l=de#terms-of-service

Partnerportalen en hun gegevensbescherming
Onze website kan gebruik maken van technologie van onze partnerbedrijven HRS, Booking, Feratel, HolidayCheck Group en TourOnline AG om uw aanvragen/boekingen efficiënt te verwerken.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens en gegevens die door u worden verstrekt door onze partnerbedrijven, een van haar agenten, of derde leveranciers. Onze partnerbedrijven zorgen ervoor dat uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt en gebruikt voor advies-, reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door onze partnerbedrijven.
De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming van HRS Holidays zijn te vinden op: https://holidays.hrs.de/info/legal/privacy
De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming van Booking.com zijn te vinden op: https://www.booking.com/content/privacy.de.html
De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming van feratel zijn te vinden op: https://www.feratel.com/datenschutz.html
De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming van DIRS21 zijn te vinden op: https://www.dirs21.de/datenschutz/
De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming van holidycheck group zijn te vinden op: https: //www.holidaycheckgroup.com/privacy/

8. rechten van de betrokkene

U hebt het recht:
- op grond van art. 15 DSGVO om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
- op grond van Art. 16 DSGVO om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens onverwijld te corrigeren of aan te vullen;
- overeenkomstig art. 17 DSGVO om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
- overeenkomstig art. 18 DSGVO om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 DSGVO. 21 DSGVO om bezwaar te maken tegen de verwerking;
- overeenkomstig art. 20 DSGVO om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;
- overeenkomstig art. 7 (3) DSGVO om uw eenmaal aan ons gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevens op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen verwerken; en
- een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

9. recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons zal worden uitgeoefend zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een e-mail te sturen naar sabine.weber@icura.de.

10. gegevensbeveiliging

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste door uw browser ondersteunde coderingsniveau wanneer u de website bezoekt. In de regel is dit 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.
Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

11. actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de stand van december 2021.
Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of op grond van gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk worden deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde raadplegen en afdrukken op de website
https://www.angelshotel-golfparkt.de/datenschutz.

Getuigenissen van klanten

Wat andere gasten over Hotel am Golfpark zeggen

Een heerlijke plek om te ontspannen en te genieten van de rust en stilte, niet alleen voor golfers! Al het personeel was lief en behulpzaam en had altijd een glimlach op hun gezicht, je voelde je zeer welkom.
5/5 op google.com
Top hotel en restaurant op een idyllische locatie. Het hotelcomplex is genesteld in een zeer mooi idyllisch landschap. Het restaurant heeft een zeer mooi terras met uitzicht op de zeer goed onderhouden golfbaan. Als bezoeker van het restaurant wordt u beloond met een adembenemende zonsondergang - werkelijk fantastisch!
5/5 op tripadvisor.com
Prima hotel met een zeer goede ligging net buiten Sankt Wendel. Lekker eten en drinken. Zeer attent personeel en ruime kamers. Vooral als golfer, is het een perfecte plek om te verblijven.
6/6 bij holidaycheck.com
Absoluut geweldig gelegen golf hotel, hier kunt u absoluut ontspannen en geweldige rondes golf spelen op een zeer goed onderhouden golfbaan, zeer vriendelijk personeel en geweldig terras met uitzicht op 5 fairway. Ideaal voor een korte vakantie.
5/5 op google.com
Mooi modern hotel. Zeer aangenaam verblijf, vriendelijke ontvangst, leuke service. Het menu is niet enorm, maar er is voor elk wat wils en het smaakte goed. Alles zeer goed onderhouden, de ligging aan de golfbaan en het uitzicht erop - erg mooi. We zullen zeker nog eens komen voor een time out.
5/5 op tripadvisor.com

Awards

& Lidmaatschappen

Tijd voor verwennerij in het golfpark
Korte vakantie in St. Wendel
Leer meer